Azor od Poluchov
A66 E1 H2 I2 M5 Og R1 P3
Elbow zo Sennej
A65 Oh R1 P1
Alf od Pavlišina CS
A67 Oh P1
Flit z Rosíkova CS
A67 Oh P1
Bruna z Banišťa CS (F3)
A63 Oh P1
Adria Salex CS
A63,5 E1 Oa P1
Rep z Pohraniční stráže (F3)
A67,5 Of P1
Luna z Pohraniční stráže (F4)
A60 C14 E3 Oc P3
Dina Pohostinstvo CS
A62 K1 M5 Oh R1 P3
Káj z Rosíkova CS
A65,5 Ob P1
Rep z Pohraniční stráže (F3)
A67,5 Of P1
Elba z Rosíkova CS
A65 C14 E1 Og P1
Gyra z Pohraniční stráže
A60 E1 F2 Oa P3
Lord z Pohraniční stráže (F3)
A70 D5 E10 H6 J8 Oe P5
Esa z Pohraniční stráže
5 Aa Jb Ce 5
Askia Slnečný dvor
A62 C2 K1 Og R1 P1
Aragorn Potomok vlkov
A69 D1 Od R1 P3
Synek z Rosíkova CS
A65,5 Og R1 P1
Ikar z Rosíkova CS
A65 Oh P1
Arnika z Vel'kej Fatry CS
A64 E1 Oa R1 P3
Baby Tribeč CS
A65 C2 Oh P1
Cézar od Pavlišina CS
A69 Oh P1
Cinda Pohostinstvo CS
A63 E1 Oh P1
Miňa Ruskov dvor CS
A63 Od R1 P3
Omar z Krotkovského dvora CS
A67,5 Of R1 P1
Cézar od Pavlišina CS
A69 Oh P1
Flota z Rosíkova CS
A66 Og P1
Asta Šinárikov dvor CS
A63,5 E1 F2 Of R1 P3
Astor Mot'ovský dvor CS
A68 E1 K1 Of P1
Dita Ruskov dvor CS
A63,5 D2 E1 Of P3